Identity

Aitame organisatsioonidel sõnastada nende turueelised ning luua personaliseeritud identiteet, mis võimaldab organisatsioonil eristuda konkurentidest, on köitev ning kliendi vaatenurgast lähtudes efektiivne reklaamikanal iseenesest. Me loome ja juhime brändi identiteete andes brändile äri-strateegilistes eesmärkides keskse koha.

IDENTITY PAKKUMINE UUES OLUKORRAS:

Suudame strateegilise (äri-, organisatsiooni-, keskkonna-, konkurentsi- jms) analüüsi konverteerida toimivaks kontseptuaalseks tegevusplaaniks nii, et sel on tähendus ja reaalne positiivne mõju ettevõtte/organisatsiooni tulemuslikkusele, disainidistsipliinide üleselt. Meie tegevus on juhitud sotsiaalsest vastutusest ning selgelt muutuste juhtimisele orienteeritud.

Pakume strateegilist konsultatsiooni, väärtuspakkumise ümberdefineerimist, teenuste ja protsesside (ümber)disainimist ja neist tulenevaid arendusi. Ehk siis kõikehõlmavat teenuste ja kommunikatsiooni disaini ning hetkeolukorrast lähtuvat agiilset kriisiinnovatsiooni.

Lähtume uuest olukorrast ja pakume esimesed pool päeva (4h) tööd tasuta.

MEIE KONTAKTID