Identity on strateegilise disaini agentuur, mis ühendab omavahel unikaalses võtmes strateegilise planeerimise, brändiloome, teenusedisaini ja graafilise disaini lahendused toimivaks, konkurentsieeliseid jõuliselt esiletoovaks, terviklikuks koosluseks. Identity kombineerib strateegilis-holistilise lähenemise, oma metoodikad, laia valiku disainitööriistu silmapaistva loova väljundiga, tehes strateegilise visiooni tajutavaks. Identity siht on kliendile püsiva positiivse muutuse loomine. Identity mõju tööstusharule väljendavad rohked auhinnad kohalikelt ja rahvusvahelistelt konkurssidelt, tõhusad turunduskaasused ja loodud lahenduste jõudmine enam kui 50 riiki.

Teenused

  • ORGANISATIOONI DISAIN
  • TEENUSEDISAIN
  • TOOTEDISAIN
  • PAKENDIDISAIN
  • KESKKONNADISAIN
  • VEEBIDISAIN
  • KOMMUNIKATSIOONI DISAIN
  • BRÄNDI DISAIN