Identity juht ja strateeg Ants Lusti avaldas hiljutises Eesti Ekspressi artiklis mõtteid brändiloomest ja selle suurest mõjust ettevõtete tegevusele ning kergitas saladuseloori turunduse kõige suurematelt eksimiskohtadelt.

Artikkel:

Parim toode peaks tähendama parimat kvaliteeti. On ju? Paraku jäädakse sageli hätta küsimusega, miks peaks konkurentide seast just „meie“ teenust või toodet eelistama. Ja kui osataksegi – miks siis kõik potentsiaalsed tarbijad seda parimat kaupa juba ei osta? Neile küsimustele vastab strateegilise disaini agentuur Identity, kes võtab brändi konstruktorina juppideks ja ehitab rohujuuretasandilt uuesti üles.

Veerand tuhat brändikontseptsiooni

250 on suur number, eriti kui mõelda sellele, et iga numbri taga peitub ettevõte, toode või teenus. Sellise arvuni on jõudnud Identity 20 tegevusaastaga, kusjuures number tähistab kontsepte, kus brändid on nullist uue nime all üles ehitatud.

„Tekib hea tunne, kui näed, et 10 aastat tagasi alustatud bränd on elus, teda toidetakse, väetatakse ja arendatakse sihipäraselt. See näitab, et bränd on istutatud õigele kasvukohale ning läbimõeldult kokku pandud,” ütleb ettevõtte juht ja strateeg Ants Lusti.

Kui suurtel turgudel, välismaistes agentuurides tegeleb aastaid ühe kliendiga terve meeskond, siis väikese turu tingimustes, Identitys lasub igal tiimi- liikmel palju suurem vastutus. Tiim koosneb ligi kümnest professionaalist ning oluliselt suuremaks ei maksa meeskonda ajadagi, on praktika tõestanud. Välismaised partnerid on vahel imestanud, et kuidas te sel 1,4-miljonilisel turul üldse toimida suudate, aga eks see retsept seisne väärtusloomes ja tegevuse tulemuslikkuses kliendiettevõttele.

Külluslik kogemuste pagas

Mida pika tegevusaja jooksul õpitud on? „20 aastat tagasi mõistsid ettevõtted brändingu all eelkõige silmatorkavat logo või visuaalset identiteeti,” ütleb Ants. Nüüdseks on olukord hoopis kihilisem – ettevõtte, toote või teenuse edu algab strateegilisest vaatest, vastava positsiooni loomisest tarbija teadvuses ja brändi suhestamisest konkurentidega. Ammu ei müü enam 90ndate reklaamlause „parim toode, parim hind”. See ei defineeri ega erista ega ole ka kliendile usutav.

Strateegilise disaini agentuuri ülesanne on kaevuda organisatsiooni anatoomiasse ja tegevuskeskkonda ning seeläbi häid eeldusi välja arendades selle võimekust tõsta. Pelk raamatutarkus ei aita. Aastatega tekib kogemuslik tunnetus, mille najal on hea ettevõtetega nii-öelda une pealt sparrata. Oleme Identitys välja arendanud täiesti oma strateegilise ja loovkontseptuaalse brändiloome metoodilise baasi.

Mõni näide selle toimivusest?

Vast ehk kõige lihtsam näide – Sky Media Gruppi kuuluv Raadio 3 oli aastaid tagasi hamletliku dilemma ees oma edasise eksistentsi osas. Brändi uuendamine Retro FM-iks ei olnud aga lihtsalt nimevahetus, vaid keskse retrojaama positsiooni hõivamine. Järgnenud 315%- line käibekasv oli vaid preemia õige stra- teegilise otsuse tegemise eest.

Millega turunduses kõige rohkem eksitakse?

Väljakujunenud, aastaid oma turupositsiooni kinnistanud ettevõtetega on lihtsam – nad teavad, mida ja miks nad teevad ning mis on tulemuslik. Üldjuhul. Neile sekundeerivad aga ettevõtted, mis loodud hiljuti eesmärgiga muuta maailma. Neile on omane pigem ambitsioonikas hoiak, aga raskusi võib valmistada küsimus, miks peaks inimene hakkama oma käitumist muutma, eelistades uut (väärtus) pakkumist. Asi selles, et tihti alahinnatakse väljakujunenud käitumise ja barjääride jõudu. Ja nii omistatakse uudsele lahendusele juba ennetavalt heroiline oreool, aga kui päriselu seda ei kinnita, tuleb minna uuele iteratsiooniringile. Teisisõnu – innovatsioon pole veel sündinud ja lahendus vajab kasutaja peal valideerimist.

Mida suurem on vaenlane, seda suuremaks tõuseb kangelane. Ehk teisisõnu – väikest või olematut probleemi lahendades ei saa ka lahendus kangelase seisusesse tõusta. Põhimõtteliselt saab sama väljakutse projitseerida ettevõttele, kes lähtub uuest, avanenud võimalusest oma turuposit- siooni parandada. Ent jätkuvalt – pead olema täiesti teadlik, miks sa mingi üles- ande püstitad, millest lähtuvalt võetakse uus strateegiline fookus. Sest ei saa lahendada ülesannet hästi, kui selle püstitus ei ole adekvaatne.

Mida see rohujuuretasandilt brändi ehitamine siis ikkagi tähendab? Kuidas paneb Identity strateegilise disaini erinevad liinid omavahel koostöösse – strateegia loomine, teenusedisain ja tootearendus, brändi- ja organisatsiooni disain, sinna juurde graafilise disaini vahendid?

„Meie eesmärgiks on ettevõtteid-organisatsioone jõustada nii, et kõigil stakeholder’itel oleks selge, mille eest nad seisavad, mis asja ajavad ja kellele mille kaudu relevantselt väärtust loovad. NB! Mitte selliselt, et meie ettevõtte missiooni-visiooni sõnastus on kuskil kapi otsas, sõnastatuna „nii“ ja see n-ö brändilugu on kuskil reklaamirahva töölaual, kirjeldatuna „naa“,“ võtab Ants agentuuri töö kokku.

Allikas: Eesti Ekspress, 20.04.2022


Uudised