Miks on mitmekülgne reklaamikanalite strateegia endiselt kriitilise tähtsusega?

 

Tänapäeva kiiresti arenevas meediamaailmas võib jääda mulje, et traditsiooniline meedia on oma hiilgeaega elanud. Digitaalne turundus tundub olevat kõikjal — sotsiaalmeedia, veebireklaamid, e-posti turundus jne. See paneb mõtlema, kas traditsioonilises meedias reklaamimine on üldse veel asjakohane? Vastus on jah, ja siin on põhjused, miks.

 

Traditsiooniliste reklaamikanalite tähtsust ei tasu alahinnata. 

 

Kui lähened reklaamikanali valikule vaid enda tarbimisharjumuste põhiselt, siis võid kergekäeliselt jätta meediamiksist välja sinu brändile olulised kanalid. 

 

Uuringud ja meie kampaaniate tulemused näitavad, et igal reklaamikanalil on täita oma oluline roll ROIs. 

 

Digimeedia teekond on hästi juhitav, levib suhteliselt soodsa kontaktihinnaga ja on igaühele kättesaadav nii reklaamija kui tarbija vaatest. Samas on inimene õppinud paralleelselt ka reklaamidest mööda vaatama. Kohalike digikanalite viewability (bänner on 50% nähtav vähemalt 1 sekund) on küll keskmiselt kordades kõrgem kui sotsiaalmeedia reklaamidel, kuid efekt ROI-le on siiski väiksem kui seda kasutades kombineerituna laialt levivate reklaamikanalitega.  

 

Ülesihtimise küsimus on käinud meediamaastikult läbi mitmeid kordi. Täna oleme aina süvendatumalt sama ringi ees.  

 

Pea alati meeles, et kõik inimesed pole ühtemoodi, endiselt on palju neid, kes iga päev lülitavad autosse istudes sisse raadio ja koju jõudes seltsiliseks teleri. Ja vaid kõik inimesed ei käigi 8-5ni tööl, vaid ainult kolmandik. 

Mis toob tulemusi?

 

Hiljutine ThinkBoxi uuring (2021-2023) näitab, et telereklaami ROI erinevates sektorites on endiselt kõige suurem. Digikanalid on samuti olulised, kuid jäävad veel traditsioonilisele TV-le alla.  Ja seda nii lühi kui pikaajalises plaanis.

Hiljutine uuring UK-s (RadioCentre ja Colourtext 2024) tõi välja, et raadioreklaam võib tõsta veebikülastusi päevas lausa kuni 9%. Kui digikampaanial tuleb lagi ette ja eelarve suurendamine, enam laiema publikuni ei jõua ning tulemusi ei tõsta, siis raadioreklaami lisamine meediamiksi tõstab ka veebipõhise kampaania tulemusi.

 

Eestlased kuulavad raadiot keskmiselt 1,5 tundi päevas ja vaatavad televiisorit ligi 3 tundi päevas – need on ajad, mil reklaamid võivad jõuda suure hulga inimesteni.

 

Millistes meediakanalites Eesti inimesed reklaami märkavad?

 

Viskame pilgu peale Kantar Emori uuringus (2023) kahele vanuserühmale: 15-25a ja 35-65a. Iga päev või nädalas 5-6 korda märkavad nad reklaame erinevates reklaamikanalites järgmiselt:

Igapäeva toimetuste ning linnas liiklemise käigus jääb mõlemale vanusegrupile rohkelt silma välimeedia ning ka reklaam ühistranspordil.

 

Välimeedia võimalusi on rohkelt ning igale kampaaniale leidub sobiv lahendus. Näiteks mõne lühiajalise müügikampaania paigutad sulle olulise piirkonna bussiootepaviljonidesse, aga suureks pikaajaliseks brändikampaaniaks kaasad sobival tuiksoonel suurt reklaamtahvlit.

 

Märgatavuse poolest on 15-25a seas tipus sotsiaalmeedia reklaam ja reklaam Youtube-is.

35-65a märkavad igapäevaselt enim reklaami uudisportaalides, seejärel sotsiaalmeediakanalites. Kõrge märgatavusega on ka e-mailile saabuvad uudiskirjad.

 

Kokkuvõtteks

Mitmekülgne reklaamikanalite strateegia võimaldab jõuda laiema publikuni, suurendada bränditeadlikkust ja saavutada suuremat ROI-d. Eesti kontekstis, kus võib jõuda enamiku elanikeni läbi vaid mõne suure portaali, on oluline mitte alahinnata traditsiooniliste meediakanalite mõju. Seega, kui plaanid järgmist reklaamikampaaniat, kaalu hoolikalt kõikide kanalite — nii uute kui vanade — kasutamist, et maksimeerida oma kampaania ulatust ja mõju.


Uudised