Aprillis jõudis lõpule Identity OÜ ja Kose valla töörühma koostöö, mille eesmärk oli Kose vallale leida tunnuslause ning visuaalne identiteet.

Logo, tunnuslause ja visuaalse identiteedi väljatöötamisel analüüsiti muuhulgas Kose valla sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist tausta ning võrreldi seda teiste omavalitsustega. Samuti hinnati Kose valla atraktiivsust nii elanike, külaliste kui potentsiaalsete elanike vaatenurgast.
Kose vald eristus teistest omavalitsustest enim oma seose poolest veega: lisaks kosele viitavale kohanimele on Kose vald tuntud muuhulgas ka Tuhala Nõiakaevu ning Saula Siniallikate poolest. Viimase osas räägib folkloor, et Siniallika vesi tegevat kõik haiged terveks, kui neisse hõbeehteid, raha või helmeid ohverdada.
Kokku on keskkonnaportaali andmestiku põhjal Kose vallas kokku 97 veekogu: 30 allikat, 18 looduslikku järve, 16 oja, 12 kraavi, kaheksa peakraavi, viis jõge, neli paisjärve, kaks kanalit ja kaks tehisjärve.

Tilgakujuline logo, mis põimib looduse ja Kose tuntud objektid.
Kose valla täislogo moodustavad tilgakujuline märk, kiri “Kose” ja tunnuslause “Väega vee vald”. Tilga sisse on põimitud Kose valla tuntud objektid, muuhulgas Kose kirik, Kose vesiveski, Tuhala Nõiakaev, lisaks põllud ja elemendid loodusest: veetilgad, puulehed, lained, lilled ja vesiroos. Kose valla täislogo kasutatakse kõikjal, kus selle miinimumsuurus seda lubab. Kui täislogo ei saa kasutada, tuleb eelistada logotüübi kasutamist, soovitatavalt koos tunnuslausega “Väega vee vald”.
Et tagada logo/logotüübi loetavus ja hea väljanägemine erinevates suurustes, kasutatakse väiksemates suurustes lihtsustatud logo. Materjali viidud logo/logotüübi puhul tuleks väikeste suuruste puhul loetavuse huvides eristuvusest ja nähtavusest lähtudes iga kord eraldi otsuseid teha.
Kose valla logo eelistatud värvikasutus on põhivärvi sinine logo valgel taustal või valge logo sinisel taustal (logo negatiivis). Eelistatud on alati põhivärvides logo ning must-valge logo on kasutamiseks juhul, kui värvilist versiooni ei ole võimalik tehniliselt kasutada või see pole loetavuse huvides otstarbekas. Eksklusiivsetel kingitustel on lubatud logo või sümbolit kasutada ka kuldse või hõbedasena. Kui logo kasutatakse pildil, peab jälgima, et logo ja pildi vaheline kontrast oleks logo loetavuse tagamiseks piisav.

 

Lisaks logole saab kasutada temaatilist mustrit.
Kose valla brändi mustrisse on sarnaselt täislogogo sisse põimitud Kose valla tuntud objektid, Kose Mustrit võib kasutada tilga- ehk sümbolikujulisena või sümbolist välja tooduna. Erinevatel kujundusmaterjalidel on lubatud kasutada mustririba keskelt pooleks lõigatuna. Kui muster asub kujunduse paremas servas, kasutatakse mustririba vasakut poolt, kui muster asub kujunduse vasakus servas, siis kasutatakse mustri paremat poolt. Suurematel pindadel võib mustririba korrata. Samuti võib mustririba kordust keskelt lõigata ja kasutada sõltuvalt kujundusest selle vasakut või paremat poolt.

Kose vallast rääkisid visuaalse identiteedi kujundamisele kaasa vallavanem Demis Voss, abivallavanem Kadri Tiis, kultuurinõunik Margit Eerik, Kose kultuurikeskuse juhataja Kerli Sild, Kose vallavolikogu aseesimees Annely Tisler, Kose vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Siiri Tammeleht, Kose huvikooli kunstiosakonna õppejuht ja kunstiõpetaja ning vallavolikogu liige Margit Mikk, Kose valla aukodanik ja kihelkonna muuseumi töötaja Marju Verk, Kose-Uuemõisa külakeskuse juhataja Kairi Rebane, muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik Ly Renter ja Kose vallavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Simmo Saar.


Uudised