Aastal 2022 sai alguse koostöö prügimajanduse-põhise pioneeri Waste Lockeri ja Identiy vahel, kus Identity konsultandi ja teenusedisaineri Ants Lusti roll oli noort ettevõtet strateegia ja teenusedisaini alaselt nõustada.

Ants võttis protsessi lahti lühidalt: “Enne aastavahetust testisime planeerimise tulemusena sündinud lahenduse prototüüpi, millega kaasnevalt tegime kontorikeskkonnas kasutajateste. Testid indikeerisid üllatuslikult, et mitte ükski testgrupi liige ei sorteerinud 6-se jaotusega prügikastis prügi päris 100% õigesti. Sealt omakorda koorusid uued arendused ja rakendused, kuidas võiks prügi sorteerimist paremini korraldada, aga ka kommunikeerida, sest peamine tõrge, millega tegeleda, pesitseb inimeste kõrvade vahel.”

Nüüd elustati koostöö Eesti iduettevõtte WasteLockeriga grupi ehk Creative Unioni tasandil. WasteLocker arendab jäätmete täisteenust jäätmete andmevoogudele. Kõlab liialt esoteeriliselt? Igast tarbitud tootest jääb jääde, kuid kas ta saab ka õigesti sorteeritud? Just seda väljakutset lahendab WasteLockeri süsteem ja seda kogu väärtusloomeahela ulatuses.

Millist probleemi me lahendame?

Suurim probleem prügi sorteerimise juures on inimeste ebausk olukorda, et prügist saab midagi kasulikku taaskord luua. Enamus valesti visatud prügist satub valedesse prügi süsteemidesse seetõttu, et esineb uskumus, justkui kogu prügi lõpetab tsentraalses prügipunktis, sõltumata tema olemusest.

Sorteerimise suurem mõte seisneb aga selles, et prügi sorteeritakse erinevate materjalide ning süsteemide järgi, et eraldada materjalid üksteisest. Mida rohkem prügi jõuab õigetesse jäätmejaama süsteemidesse seda suurem osa jõuab taaskasutusse ning sellest tulenevalt on kadu väiksem.

WasteLockeri tegevjuht Mark Skljarov:

”Koostöö eesmärgiks on ühelt poolt parandada WasteLockeri tagasisidestamise süsteemi ning tagasisidestamise kaudu kasvatada inimeste teadlikkust ja seekaudu käitumist progressiivses suunas.”

 

Milline on koostööprojekti soovitud tulem?

WasteLocker paigaldas Creative Unioni liigiti sorteerimise pürgikastidesse sensormooduli, mis kogub pilte konteineri sisust. Piltide põhjal saab ettevõte kätte täpse jäätmetekke ning sorteerimise õigsuse. Igakuiselt koostab süsteem graafiku, kus on kirjas jäätmeliigid kilogrammides, sorteerimise täpsus protsent ning peamised sorteerimis vead. Sorteerimise vigadele väljastatakse tagasiside, mis harib töötajaid ja aitab neil neid tulevikus vältida.

 

“Olemasolev kogemus paraku näitab, et kontorite liigiti sorteerimise kastidesse võib sattuda kuni 75% valesid jäätmeid,” sõnas WasteLockeri tegevjuht Mark Skljarov. “Meil on peprspektiivikas koostöö Creative Unioniga, kes on aidanud meid turu kaardistamise ning erinevate analüüsidega”.

 

Ants Lusti, Creative Unioni juhatuse liige: „Usume, et sellest koostööst koorub midagi, mida maailm näeb ühel päeval olulise lahendusena, mida reaalselt kasutusele võtta – ehk et innovatsioonituhin, millest projekt on kantud, viib meid loodetavasti reaalse positiivse nihkeni ühiskonnas ja miks mitte ka väljaspool Eestit“.


Uudised